Báo cáo đổi mới sáng tạo và đầu tư công nghệ Việt Nam 2023

Báo cáo Đổi mới Sáng tạo và Đầu tư Công nghệ 2023

Trong thập kỷ vừa qua, Chính phủ Việt Nam đã liên tục đẩy mạnh phát triển kinh tế số, coi đây là mục tiêu được ưu tiên cao trong các chiến lược phát triển Quốc gia.

Năm 2022, nền kinh tế số của Việt Nam tăng trưởng 28% so với năm 2021 từ 18 tỷ USD lên 23 tỷ USD(1), mức tăng cao nhất trong khu vực Đông Nam Á. Hơn thế nữa, nền kinh tế số của Việt Nam được dự báo sẽ tăng trưởng nhanh gấp hai lần GDP vào năm 2030.

Đây là một dấu hiệu đáng khích lệ khi hệ sinh thái của chúng ta chuyển từ chế độ hồi phục sang chế độ tăng trưởng.


Bất chấp những khó khăn của kinh tế vĩ mô toàn cầu, Việt Nam đang trên đà hiện thực hóa mục tiêu nền kinh tế số chiếm 30% GDP vào năm 2030. Được thành lập vào năm 2019 với mục tiêu hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong nước, Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia Việt Nam (NIC) đã triển khai nhiều sáng kiến nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế số, tập trung vào việc tạo ra môi trường thuận lợi cho các công ty khởi nghiệp và nhà đầu tư trong nước, đồng thời thu hút nguồn vốn quốc tế.

Báo cáo Đổi mới Sáng tạo và Đầu tư Công nghệ 2023 cung cấp bức tranh toàn cảnh về bối cảnh đầu tư công nghệ tại Việt Nam trong năm 2022 và nêu bật những sáng kiến quan trọng của Chính phủ giúp thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Báo cáo cũng đưa ra quan sát về sự dịch chuyển giữa các thế hệ nhà đầu tư mạo hiểm tại Việt Nam và vai trò ngày càng quan trọng của các quỹ địa phương. Chúng tôi hy vọng rằng báo cáo này sẽ cung cấp những thông tin giá trị cho các công ty khởi nghiệp, nhà đầu tư, nhà hoạch định chính sách, và các nhân tố khác trong hệ sinh thái, qua đó giúp họ hiểu thêm về nền kinh tế số Việt Nam và mở ra nhiều triển vọng hợp tác lâu dài.

BẤM VÀO HÌNH BÊN CẠNH ĐỂ TẢI BÁO CÁO: 


Đăng nhập để viết bình luận