Doanh nghiệp của bạn đã sẵn sàng chuyển đổi số trong quản lý nhân sự?

Doanh nghiệp của bạn đã sẵn sàng chuyển đổi số trong quản lý nhân sự? 

Tự động hóa và chuyển đổi số trong quản lý nhân sự đang trở thành một yếu tố quan trọng để doanh nghiệp đảm bảo sự hiệu quả và cạnh tranh trong thế giới kinh doanh ngày càng kỹ thuật số hóa. Hãy cùng xem xét mức độ sẵn sàng của các doanh nghiệp tại Việt Nam và tại sao chuyển đổi số trong quản lý nhân sự là cần thiết.