Những khái niệm cơ bản trong X-MATE ERP | MATE

Những khái niệm cơ bản cần nắm trong X-MATE ERP 

1. Đối tác và Sổ địa chỉ (Partners & Contacts)

Khái niệm đối tác trong phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP dựa trên nền tảng của MATE khá mở và phù hợp với thực tế, với một thông tin một cá nhân/tổ chức, có thể là khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên,v.v. nhập vào hệ thống ERP sẽ mặc định đó là đối tác của doanh nghiệp mình.

Để làm quen với giao diện X-MATE ERP, doanh nghiệp sẽ bắt đầu làm việc với các thông tin về đối tác. Truy cập menu Bán hàng -> Bán hàng -> Khách hàng sẽ cho bạn danh sách các khách hàng.

Những khái niệm cơ bản trong X-MATE ERP | MATE

Tìm kiếm Đối tác (Search Partner)

Trong giao diện danh sách khách hàng, sẽ nhìn thấy một ô tìm kiếm nhanh với một bộ lọc được tích hợp sẵn. Mặc định bộ lọc này sẽ lọc ra tất cả những đối tác nào là khách hàng. Nếu không dùng bộ lọc này, doanh nghiệp sẽ nhìn thấy toàn bộ danh sách đối tác trong hệ thống của mình. Vì một số lý do đặc thù, danh sách này chỉ hiển thị một số đối tác, nếu muốn xem thêm, có thể sử dụng chức năng tìm kiếm hoặc kích vào nút “showmore” ở bên dưới cùng của danh sách

                                      Những khái niệm cơ bản trong X-MATE ERP | MATE

Form Đối tác

Trong form đối tác, ngoài những thông tin cơ bản, X-MATE ERP còn có bao gồm các tab

  • Liên hệ

  • Ghi chú nội bộ

  • Bán hàng & Mua hàng

  • Kế toán

  • Lịch sử

Các trường trong một tab, không hẳn đã có cùng kiểu dữ liệu. Một vài trường (ví dụ như Tên) là kiểu văn bản, một vài trường (ví dụ như Ngôn ngữ) cho phép người dùng chọn một giá trị từ một danh sách các lựa chọn, một vài trường tham chiếu tới các đối tượng khác (ví dụ như Liên hệ – vì một đối tác có thể có nhiều liên hệ), hoặc là một danh sách liên kết tới những đối tượng khác (như là Nhân viên bán hàng)

Những khái niệm cơ bản trong X-MATE ERP | MATE

2. Sản phẩm (Products)

Trong X-MATE ERP Sản phẩm (Products) được sử dụng để định nghĩa một nguyên liệu thô, sản phẩm có thể lưu kho, sản phẩm có thể tiêu thụ hoặc một dịch vụ. Để quản lý Sản phẩm bạn truy cập menu Bán hàng -> Sản phẩm. Trong form Sản phẩm người sử dụng sẽ nhìn thấy các thông tin miêu tả.