Sự khác biệt giữa phần mềm CRM và phần mềm ERP | MATE

Sự khác biệt giữa phần mềm CRM và phần mềm ERP


 1. Định nghĩa về hai loại phần mềm

a. Định nghĩa về phần mềm ERP

ERP là một hệ thống cung cấp việc quản lý tích hợp các quy trình tại văn phòng của doanh nghiệp. Các tổ chức sử dụng phần mềm ERP để thu thập, lưu trữ, quản lý và giải thích dữ liệu về các hoạt động kinh doanh.

b. Định nghĩa về phần mềm CRM

 Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) là một  cách tiếp cận để quản lý sự tương tác của tổ chức với khách hàng tiềm năng và khách  hàng hiện tại của tổ chức đó, nhằm mục đích cải thiện các mối quan hệ giữa doanh nghiệp với khách hàng. Phần mềm CRM sẽ phân tích lịch sử khách hàng và tập trung vào việc giữ chân khách hàng để thúc đẩy tăng trưởng doanh số bán hàng.

Theo truyền thống, nhân viên bán hàng và các thành viên của tổ chức hỗ trợ là những người sử dụng chính của hệ thống CRM. Với vai trò lưu trữ thông tin liên hệ của khách hàng, khách hàng tiềm năng, xác định cơ hội bán hàng, ghi lại các vấn đề dịch vụ và quản lý các chiến dịch tiếp thị và cung cấp thông tin về mọi tương tác của khách hàng cho doanh nghiệp. Mặt khác, người dùng ERP thường hướng nội và tập trung vào các hoạt động nội bộ, bao gồm kế toán, người mua, quản lý nhà máy, người lên lịch sản xuất và nhà cung cấp. Những người dùng này hiếm khi tương tác với khách hàng cuối với một số trường hợp ngoại lệ nhất định. Trong bối cảnh truyền thống, những người duy nhất sẽ sử dụng cả hai hệ thống là thành viên của bộ phận CNTT, thường là những người thực hiện phân tích dữ liệu, tích hợp hoặc lưu kho.

Tuy nhiên, sự khác biệt truyền thống này đang bắt đầu mờ đi phần nào, vì ERP và CRM có thể tích hợp với nhau và chia sẻ dữ liệu. Thách thức đối với một số công ty là thời điểm  xác định  khi nào cần một giải pháp ERP đầy đủ chức năng và khi nào doanh nghiệp nghiệp có thể đáp ứng nhu cầu của mình với một ứng dụng CRM. Câu trả lời cho quyết định này là khác nhau đối với mỗi doanh nghiệp. Các công ty doanh nghiệp cần một hệ thống ERP toàn diện để quản lý nhiều trung tâm phân phối, nhà máy và chuỗi cung ứng. Các tổ chức nhỏ hơn có thể không sẵn sàng cho toàn bộ hệ thống ERP, vì tổ chức đó có thể phát triển chỉ với một hệ thống CRM tại chỗ.

Vậy sự khác biệt là gì, và CRM dừng lại và ERP bắt đầu từ đâu?

Chức năng phần mềm ERP là gì ?

ERP là từ viết tắt của Enterprise Resource Planning. Phần mềm ERP được thiết kế để quản lý các chức năng chính của công ty một cách hiệu quả cung cấp cái nhìn 360 độ về khách hàng. Các chức năng của nó có thể được phân thành ba lớp riêng biệt, bao gồm tài chính, sản xuất và lập kế hoạch.

 • Chức năng tài chính là cấp thấp nhất của ERP, bao gồm quản lý tiền mặt, các khoản phải trả, các khoản phải thu, thuế và ghi nhật ký giao dịch. Các chức năng như lập hóa đơn và ghi nhận doanh thu cũng được kết hợp với CRM.

 • Cấp độ tiếp theo của ERP bao gồm các nhiệm vụ cần thiết để sản xuất một sản phẩm như phân phối, quản lý hàng tồn kho, thu mua và quản lý chuỗi cung ứng. Các chức năng như xác định những gì đã được đặt hàng và những người được chia sẻ với CRM, cũng như dự báo đơn hàng.

 • Tối ưu hóa là cấp độ cao nhất của ERP, bao gồm lập kế hoạch và trình tự sản xuất để tối đa hóa lợi nhuận. Phân tích, hỗ trợ quyết định và cải thiện hiệu suất chuỗi cung ứng cũng là một phần của lớp tối ưu hóa của ERP, có thể yêu cầu hàng nghìn bảng đối với một doanh nghiệp lớn.

Sự khác biệt giữa phần mềm CRM và phần mềm ERPChức năng phần mềm CRM là gì ? 

CRM là viết tắt của quản lý quan hệ khách hàng (Customer Relation Management). Phần mềm CRM giải quyết các vấn đề liên quan hệ thống khách hàng và nhằm mục đích cải thiện doanh số bán hàng. Đồng thời cung cấp cái nhìn sâu sắc của tổ chức với các đối tượng đang quan tâm và những khách hàng tiềm năng có thể trở thành khách hàng trung thành. Các hoạt động của CRM bao gồm như: quản lý tài khoản, tiếp thị và chăm sóc khách hàng diễn ra sau khi bán hàng. 

Sự khác biệt giữa phần mềm CRM và phần mềm ERP

Bên cạnh đó, một số hệ thống CRM mở rộng sang các khía cạnh khác của mối quan hệ với khách hàng  như thương mại điện tử, nhưng ngay cả những giải pháp mở rộng nhất cũng lưu trữ rất ít dữ liệu liên quan đến hệ thống ERP. 

Sự tương hợp ERP và CRM

Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng và hoạch định nguồn lực doanh nghiệp có xu hướng làm việc với các dữ liệu liên quan. Do đó, nhiều nhà cung cấp phần mềm đã hợp nhất CRM và ERP thành một cổng thông tin toàn diện. Trong phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP, CRM đôi khi được cung cấp như một tiện ích bổ sung với một khoản phụ phí. Cách ERP và CRM hoạt động cùng nhau được thể hiện tốt nhất thông qua một ví dụ về sản xuất. Khi dữ liệu ERP và CRM được tích hợp, phần mềm ERP có thể thực hiện các chức năng sau thành công hơn để đảm bảo hoàn thành đơn hàng kịp thời:

 • Đảm bảo đủ nguyên liệu kịp thời thông qua hệ thống Lên lịch cho đủ nhân viên làm việc mỗi ca

 • Lập kế hoạch bảo trì máy định kỳ

 • Mua xe lửa, xe kéo và máy bay thuê để vận chuyển thành phẩm cho khách hàng Lập kế hoạch yêu cầu nguyên vật liệu ( MRP)

Khi khách hàng nhận được đơn đặt hàng của mình, bất kỳ phản hồi nào mà nhân viên bán hàng nhận được về sản phẩm - liên quan đến chất lượng, giao hàng hoặc các vấn đề cơ khí hoặc kỹ thuật - sẽ chuyển từ CRM sang nền tảng ERP. Với thông tin này, các nhà quản lý nhà máy được thông báo tốt hơn về hiệu suất của địa điểm sản xuất trong quản lý chuỗi cung ứng, dữ liệu nhân viên hoặc quản lý sản phẩm.

Sự khác biệt giữa phần mềm CRM và phần mềm ERP

Tùy thuộc vào phản hồi của khách hàng nhận được thông qua nền tảng CRM, giám đốc nhà máy có thể xem xét dữ liệu chuỗi cung ứng trong ERP và tương quan chất lượng sản phẩm kém với một nhà cung cấp cụ thể và quyết định chuyển đổi. 

 • Nếu vấn đề là giao sản phẩm trễ, giám đốc nhà máy có thể tìm thấy trong dữ liệu nhân viên trong ERP rằng có quá ít công nhân được lên lịch trong ca thứ hai và điều chỉnh kế hoạch ca cho phù hợp hoặc thuê thêm công nhân. 

 • Nếu khiếu nại của khách hàng báo hiệu các vấn đề cơ học, thông tin đó phải ảnh hưởng đến việc nghiên cứu và phát triển và / hoặc dữ liệu của nhóm phát triển sản phẩm trong ERP để họ có thể làm việc trên một thiết kế cải tiến. 

Như vậy, cả CRM và ERP đều cho phép các công ty nhanh chóng chia sẻ thông tin và dữ liệu được tiêu chuẩn hóa trong toàn bộ tổ chức được hoạt động trơn tru hơn. Tất cả các giám đốc điều hành, quản lý và nhân viên đều nhập thông tin vào hệ thống. Sự cố trong bất kỳ khu vực nào sẽ tự động tạo cảnh báo trong các khu vực bị ảnh hưởng khác, cho phép nhân viên xác định hiệu quả và nhanh chóng bất kỳ vấn đề nào.. 

Sự khác biệt giữa phần mềm ERP và phần mềm CRM


Sự khác biệt giữa phần mềm CRM và phần mềm ERP

Thời điểm lựa chọn phần mềm phù hợp  

Tìm kiếm phần mềm tốt nhất cho tổ chức là một trong những khía cạnh quan trọng nhất để giữ cho doanh nghiệp luôn cập nhật trong thời đại kỹ thuật số. Phần mềm CRM và ERP đều là những công cụ mạnh mẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng và tăng lợi nhuận tổng thể của bất kỳ doanh nghiệp nào. Vậy thời điểm nào thì doanh nghiệp cần sử dụng một phần mềm.

Dấu hiệu doanh nghiệp cần một hệ thống CRM 

Sự khác biệt giữa phần mềm CRM và phần mềm ERP

 • Doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc quản lý các đầu hàng hóa 

 • Doanh nghiệp cần một dịch vụ khách hàng tốt hơn

 • Khó khăn trong việc phân tích dữ liệu và tốn tốn thời gian 

 • Nhân viên bán hàng cần đến một hệ thống bá cáo tốt hơn 

Xem thêm:  Giải pháp CRM phát triển quan hệ khách hàng bằng cách nào?

Dấu hiệu doanh nghiệp cần một hệ thống ERP

 • Nhân viên dành quá nhiều thời gian cho những công việc không nên làm thủ công

 • Doanh nghiệp không có quyền truy cập nhanh chóng và dễ dàng vào dữ liệu mỗi

 • Doanh nghiệp làm việc với nhiều nhà cung cấp hoặc nhà cung cấp khác nhau trên các khu vực hoặc quốc gia khác nhau

 • Các ứng dụng trong tổ chức chưa được có tính liên kết, kết nối với nhau

 • Mức tồn kho của của doanh nghiệp không được cạp nhật theo dõi hàng ngày 

 • Cần quá nhiều thời gian để tìm kiếm thông tin, cố gắng tăng năng suất và hiệu quả cũng như tích hợp các chức năng khác nhau trong doanh nghiệp 

 •  Dữ liệu và thông tin kinh doanh quan trọng không thể được truy cập khi ban lãnh đạo ở ngoài văn phòng

 • Doanh nghiệp không thể chủ động khi xác định các vấn đề trong quy trình kinh doanh của mình

Sự khác biệt giữa phần mềm CRM và phần mềm ERP

Cuối cùng, sự lựa chọn còn phụ thuộc vào những gì doanh nghiệp cần trong ngắn hạn, dài hạn. Hoặc nếu doanh nghiệp đang đại tu toàn bộ tổ chức của mình, thì giải pháp tốt hơn có thể sử dụng cả hai hệ thống ERP và hệ thống CRM.

Bắt đầu với giải pháp X-MATE ngay hôm nay 

Doanh nghiệp có được hưởng lợi từ hệ thống CRM, ERP không? Hệ thống phần mềm quản trị doanh doanh có thể giúp ích cho doanh nghiệp! Chúng tôi có sẵn nhiều gói để hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô. 

Với X-MATE ERP và CRM, doanh nghiệp có thể quản lý khách hàng tiềm năng, cải thiện thông tin liên lạc và tự động hóa các quy trình.

Kiểm tra bản dùng thử miễn phí của MATE ! Liên hệ ngay hôm nay để biết thêm thông tin. 

---------------------------------------

MATE Technology JSC - Transforming Together

Website: https://mate.com.vn/

 Hotline: 0981 632 626

 Address: 301 Nguyen Trai, Thanh Xuan Trung, HanoiĐăng nhập để viết bình luận