Tại sao phải xuất hoá đơn điện tử trên máy tính tiền POS?


Theo nghị định 123/202/NĐ-CP và thông tư 78/2021/TT-BTC quy định nhà hàng, dịch vụ ăn uống, quán cafe, khách sạn… sẽ phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền kết nối dữ liệu với cơ quan thuế từ 1/7/2022. Do đó, nhà hàng, quán ăn hoặc các cơ sở dịch vụ ăn uống cần phải xuất hoá đơn điện tử trên máy tính tiền POS. Cùng tìm hiểu chi tiết những nguyên tắc và nội dung chính của hóa đơn điện tử xuất từ máy tính tiền POS qua bài viết sau.

I. Tổng quan nghị định 123/202/NĐ-CP và thông tư 78/2021/TT-BTC

Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền là hóa đơn theo quy định tại Điều 89 Luật Quản lý thuế ngày 13/06/2019, Điều 11 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Điều 8 Thông tư số 78/2021/TT-BTC được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử

Thông tư 78/2021/TT-BTC quy định: Doanh nghiệp, hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai theo lĩnh vực:

  • Trung tâm thương mại
  • Siêu thị
  • Bán lẻ hàng tiêu dùng
  • Ăn uống; nhà hàng; khách sạn
  • Bán lẻ thuốc tân dược
  • Dịch vụ vui chơi, giải trí
  • Dịch vụ khác
  • Được áp dụng loại Hóa đơn điện tử khởi tại từ máy tính tiền (HDMTT) hoặc hóa đơn điện tử có mã/không mã.

Tại sao cần xuất hoá đơn điện tử trên máy tính tiền POS?

Tổng cục Thuế triển khai chương trình Quay mã dự thưởng bằng mã hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền nhằm kích thích thị trường:

  • Người tiêu dung chủ động lựa chọn dịch vụ tại các địa điểm đáp ứng xuất hóa đơn máy tính tiền
  • Doanh nghiệp/hộ kinh doanh chủ động áp dụng HDMTT để thu hút khách hàng

Như vậy, đối với các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực F&B: nhà hàng, quán ăn, karaoke, bi-a, quán cafe, trà chanh, sinh tố… cũng sẽ phải sử dụng hóa đơn điện tử của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế.