Ứng dụng của phân hệ HRM trong X-MATE ERP | MATE

Ứng dụng của phân hệ HRM trong X-MATE ERP đối với doanh nghiệp

1. Giới thiệu

Chiến lược doanh nghiệp là thuật ngữ chung của các chiến lược doanh nghiệp khác nhau nhằm tìm kiếm sự tồn tại và phát triển bền vững. Quản trị nguồn nhân lực là hoạt động quản lý do doanh nghiệp thực hiện nhằm thực hiện các nhu cầu chiến lược chức năng hỗ trợ trong bộ giải pháp quản trị doanh nghiệp ERP. Để phát huy giá trị của quản trị nguồn nhân lực trong quản trị chiến lược doanh nghiệp, hệ thống quản trị nguồn nhân lực phải được sử dụng để phát huy hiệu quả triển khai và ứng dụng các nguồn nhân lực có liên quan bên trong và bên ngoài.

Để nhận thức chính xác các chức năng chính của phát triển chiến lược doanh nghiệp trong nghiên cứu và quản lý nguồn nhân lực chiến lược quản lý nguồn nhân lực doanh nghiệp từ năm khía cạnh (ý tưởng quản lý, đào tạo hệ thống, hệ thống đánh giá hiệu suất, cơ chế khuyến khích và ràng buộc và thông tin hóa quản lý) trên cơ sở quan điểm của chiến lược doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với thúc đẩy sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp.

2. Ý nghĩa quan trọng của HRM trong phát triển chiến lược doanh nghiệp

Mọi hoạt động của hệ thống HRM đều quy chiếu theo nhu cầu chiến lược của doanh nghiệp. Xây dựng hệ thống quản trị nhân lực khoa học, hợp lý và hiệu quả theo quan điểm chiến lược doanh nghiệp có thể thực hiện tối ưu hóa và tối đa hóa giá trị vốn con người, thúc đẩy và thúc đẩy doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh cốt lõi. Ý nghĩa quan trọng của quản lý nguồn nhân lực trong phát triển chiến lược doanh nghiệp chủ yếu được hiển thị trong sau ba khía cạnh:

 • HRM nâng cao chất lượng làm việc của nhân viên

Dưới góc độ chiến lược doanh nghiệp, để đạt được một cách toàn diện các mục tiêu chiến lược, nâng cao hiệu quả làm việc của nhân viên là nhiệm vụ quan trọng 

Quản lý nguồn nhân lực hiệu quả là một cách tiếp cận đáng kể để thúc đẩy nhân viên nhằm thúc đẩy hiệu quả công việc trong quá trình xây dựng giải pháp quản trị doanh nghiệp ERP. Dưới quan điểm chiến lược doanh nghiệp, quản lý nguồn nhân lực phải dựa trên nhu cầu của nhân viên và tăng trưởng, lấy sự phát triển cùng có lợi của người lao động và doanh nghiệp làm mục đích và chặt chẽ kết nối giá trị cá nhân và sự phát triển của nhân viên với sự phát triển trong tương lai của doanh nghiệp thông qua việc cung cấp cho nhân viên đào tạo tại chỗ và các nghiên cứu sâu hơn để tuân thủ các tính năng và nhu cầu.


Cần phải xây dựng môi trường làm việc hướng tới con người, trau dồi sự nhiệt tình, chủ động và sáng tạo của nhân viên. Trong điều kiện tuân thủ lợi ích tổng thể, doanh nghiệp có thể thực hiện luân chuyển sau hệ thống để nhân viên có thể tạo ra cảm giác sảng khoái, điều này không thể không chỉ hiệu quả nâng cao hiệu quả làm việc của nhân viên mà còn trau dồi năng lực thích ứng của họ thông qua việc luân chuyển vị trí. Ở các vị trí khác nhau, nhân viên có thể duy trì sự nhiệt tình và sáng tạo trong công việc và phục vụ cho việc cải tiến lợi ích kinh tế của doanh nghiệp.

 • HRM là nhu cầu tất yếu của chiến lược phát triển doanh nghiệp

 Quản lý nguồn nhân lực khoa học và hợp lý dưới góc độ doanh nghiệp quản lý chiến lược có thể đáp ứng nhu cầu của chiến lược phát triển doanh nghiệp và góp phần vào thực hiện các mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp trong quá trình xây dựng giải pháp quản trị doanh nghiệp ERP. Quản lý nguồn nhân lực liên quan đến chiến lược doanh nghiệp mục đích như mục tiêu. 


Thông qua việc nâng cao chất lượng và năng lực của nhân viên, tuyển dụng đúng cách nhân viên tuân thủ các nhu cầu chiến lược của doanh nghiệp và cung cấp dịch vụ khoa học, hoàn hảo và linh hoạt hệ thống tổ chức, doanh nghiệp hoàn toàn có thể thúc đẩy tiềm năng của nhân viên, cung cấp hỗ trợ, nam người lao động không ngừng nâng cao phẩm chất, năng lực và cống hiến hết mình cho doanh nghiệp phát triển và đảm bảo tính linh hoạt và giúp doanh nghiệp thực hiện các mục tiêu chiến lược trong những tình huống cạnh tranh khốc liệt trong tương lai. 

 • HRM liên quan mật thiết đến kết quả phát triển chiến lược doanh nghiệp

Nguồn nhân lực là nguồn lực đầu tiên và cũng là nguồn lực khan hiếm nhất trong doanh nghiệp chiến lược phát triển. Dưới góc độ chiến lược doanh nghiệp, yêu cầu phát triển nguồn nhân lực kết hợp với nhu cầu chiến lược, trau dồi nguồn nhân lực thư viện và xây dựng chiến lược khan hiếm dưới sự hướng dẫn của mục tiêu chiến lược doanh nghiệp. Triển khai, phát triển hợp lý và ứng dụng nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi để thúc đẩy sự phát triển tốt hơn và nhanh hơn của doanh nghiệp và cũng là yếu tố quan trọng để quyết định sự phát triển trong tương lai của doanh nghiệp và sự thành công trong các cuộc thi.

3. Quản trị con người với hệ thống HRM của X-MATE ERP

Giải pháp quản trị doanh nghiệp X-MATE ERP đóng góp không ít trong công cuộc quản trị nguồn nhân lực, quản trị nhân sự giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ xây dựng giá trị, cố gắng giảm chi phí và cung cấp một dịch vụ hoặc sản phẩm duy nhất cho khách hàng làm tăng giá trị của doanh nghiệp.

Giải pháp của chúng tôi giúp Quý khách hàng thiết lập và sử dụng lực lượng lao động có khả năng và động lực để đạt được các mục tiêu của tổ chức để tạo ra quy trình cơ cấu tổ chức mong muốn và các mối quan hệ làm việc giữa tất cả các thành viên trong tổ chức cũng như tích hợp các cá nhân và / hoặc nhóm trong công ty bằng cách lắp ghép mục tiêu phù hợp của từng nhân sự với mục tiêu chung của công ty.

4. Tính năng cơ bản của hệ thống HRM trong X-MATE ERP
 • Tạo hồ sơ nhân viên

Đối với mục đích nội bộ, việc duy trì hồ sơ nhân viên là cần thiết cho việc xây dựng chính sách việc làm, quy trình tuyển dụng, đào tạo, thăng chức, v.v. Ví dụ, thống kê hồ sơ nhân viên giúp phát triển các chính sách việc làm không có bất kỳ thành kiến ​​nào vì lý do giới tính, tôn giáo, tuổi tác, khuyết tật, v.v., để đảm bảo đối xử công bằng với tất cả nhân viên.


 • Quản lý hợp đồng

Quản lý hợp đồng trong giải pháp quản trị doanh nghiệp X-MATE ERP cực kì hiệu quả có thể giảm bớt gánh nặng cho các chức năng nguồn nhân lực và đẩy nhanh quá trình soạn thảo hợp đồng tổng thể. Theo dõi trạng thái nhân viên, chức danh, loại hợp đồng và ngày tháng, và lịch trình. Chức năng này của chúng tôi cũng có thể giúp các nhà quản lý có nhu cầu dễ dàng tiếp cận các thông tin chi tiết chính xác về các yếu tố nguồn nhân lực của tổ chức mình. Ví dụ: các điều khoản chấm dứt của tổ chức, thời gian phục vụ và nhiều điều khoản khác.

 • Quản lý bảng chấm công, ngày nghỉ phép

MATE thấu hiểu rằng việc chấm công cho nhân viên cũng là một lợi ích to lớn đối với các quy trình hành chính của doanh nghiệp vậy nên chứng năng quản lý bảng chấm công theo dõi sự tham gia của mọi nhân sự, tạo bảng chấm công hàng tuần và hàng tháng cũng như theo dõi thời gian nhân viên làm việc cho các dự án.


 • Quản lý chuyên cần

HRM trong giải pháp quản trị doanh nghiệp X-MATE ERP giúp các nhà quản lý theo dõi sự chuyên cần của nhân viên. Quản lý nhân sự có thể dễ dàng báo cáo chuyên cần hàng tháng của nhân viên với mục nhập và tình trạng.

 • Mạng xã hội của doanh nghiệp

Ngoài ra các tính năng phục vụ sự quản lý nhân sự thì giải pháp của chúng tôi theo dõi hoạt động của từng nhân viên, chia sẻ tài liệu và giúp mọi người đều có cơ hội tham gia các nhóm thảo luận, chia sẻ tệp và trò chuyện trong thời gian thực.


 • Thiết kế trò chơi

Gamification là một tính năng mới mẻ thú vị thu hút nhân sự, MATE thiết kế thử thách, mục tiêu và phần thưởng với mục tiêu và mục đích rõ ràng để thu hút sự tham gia và khen thưởng hiệu suất làm việc của nhân viên.


5. Lợi ích trong sử dụng hệ thống HRM trong X-MATE ERP

 • Lập kế hoạch nguồn nhân lực

Chức năng hoạch định nguồn nhân lực trong HRM của giải pháp quản trị doanh nghiệp X-MATE ERP dùng để xác định số lượng và loại nhân viên cần thiết để đạt được các mục tiêu của công ty. Nghiên cứu được thực hiện trong chức năng này vì việc lập kế hoạch đòi hỏi thông tin phải được thu thập và phân tích để phục vụ cho việc dự báo nguồn cung cấp nhân lực và dự đoán nhu cầu nhân lực trong tương lai. Nhân sự và phát triển nhân viên là chiến lược hoạch định nguồn nhân lực quan trọng.

 • Phân tích công việc

Phân tích công việc là quyết định về mô tả công việc và các yêu cầu về con người cần thiết cho công việc đó. Bản mô tả công việc cần bao gồm các kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết để thực hiện công việc. Bản mô tả công việc đưa ra các nhiệm vụ và hoạt động công việc một cách rõ ràng mà nhân viên sẽ phải thực hiện.

 • Quản lý nhân sự

Tuyển dụng và lựa chọn nguồn nhân lực (con người) là điều mà toàn bộ doanh nghiệp đều quan tâm nhất. Hoạch định nguồn nhân lực và tuyển dụng được thực hiện trước khi lựa chọn người cho các vị trí. Tuyển dụng là chức năng nhân sự tìm kiếm và thuê những ứng viên có năng lực tốt nhất để lấp đầy các vị trí tuyển dụng.Chức năng tuyển chọn được sử dụng để chọn những ứng viên đủ tiêu chuẩn nhất để tuyển dụng từ những người được tổ chức thu hút bởi chức năng tuyển dụng. Trong quá trình tuyển chọn, nhân viên nhân sự tham gia hỗ trợ các nhà quản lý quyết định lựa chọn ứng viên nào cho các công việc được giao và từ chối.

 • Đào tạo và phát triển

Đào tạo và phát triển được sử dụng như một phương tiện cung cấp cho nhân viên những kỹ năng và kiến ​​thức để làm tốt công việc của họ. Hệ thống sẽ được cung cấp cho tất cả nhân viên. Các chương trình phát triển cũng được thực hiện để trang bị cho nhân viên những trách nhiệm cấp cao hơn. Các chương trình đào tạo và phát triển trong giải pháp quản trị doanh nghiệp  X-MATE ERP đảm bảo mọi nhân viên có thể giải quyết những căng thẳng trong công việc và thực hiện tốt công việc.


 • Đánh giá hiệu suất

Đánh giá hiệu suất là việc đánh giá một nhân viên và hiệu suất của họ để đảm bảo rằng nhân viên đó đang làm việc tốt và ở mức có thể chấp nhận được.  Đánh giá hiệu suất là chức năng quan trọng trong giải pháp quản trị doanh nghiệp X-MATE ERP vì kết quả đánh giá có thể được sử dụng để động viên và hướng dẫn hiệu suất của nhân viên. Đồng thời cũng cung cấp cơ sở để trả lương, thăng chức và bất kỳ hành động kỷ luật nào nếu cần thiết.

Cuối cùng,

Các tiêu chí trên cho thấy tầm quan trọng của quyền lực con người và cũng là mối liên hệ giữa quản lý nguồn nhân lực và quản lý hiệu suất. Nhiều tổ chức hoạt động cao hiện nay biết rằng thành công của họ phụ thuộc vào kiến ​​thức và kỹ năng của nhân viên, hoặc vốn nhân lực của họ. Vốn nhân lực phù hợp với giá trị kinh tế của người lao động có kiến ​​thức, kỹ năng và khả năng phù hợp. Kiến thức và kỹ năng của họ có giá trị kinh tế. Quản lý nguồn nhân lực đúng cách là điều bắt buộc đối với bất kỳ tổ chức nào muốn duy trì lợi thế cạnh tranh. 

MATE chúng tôi rất hân hạnh cung cấp tới cho Quý khách hàng và Quý doanh nghiệp hệ thống quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp mới, đầy đủ các tính năng hỗ trợ cho doanh nghiệp một cách sát sao nhất.

Liên hệ với MATE để nhận ngay bản dùng thử miễn phí

Website: https://mate.com.vn/

 Hotline: 0981 632 626

 Address: 301 Nguyen Trai, Thanh Xuan Trung, Hanoi


Đăng nhập để viết bình luận