Nền tảng quản lý trường học là gì?

Nền tảng quản lý trường học là gì? Tầm quan trọng của nền tảng quản lý trường học

Các trường học ở mọi cấp độ và quy mô phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc tổ chức liên lạc giữa ban giám hiệu, giáo viên, học sinh và phụ huynh. Thông tin học sinh sinh viên, thanh toán và các nhiệm vụ hành chính khác có thể quá tải, đặc biệt là tại các tổ chức giáo dục lớn. Nền tảng quản lý trường học có thể tự động hóa các nhiệm vụ này và giảm thiểu các công việc các yêu cầu hành chính và nhân sự.

Nền tảng quản lý trường học

Nền tảng quản lý trường học là gì?

Nền tảng quản lý trường học là một hệ thống quản lý thông tin dành cho các tổ chức giáo dục để quản lý dữ liệu học sinh. Nền tảng giúp giáo viên có được thông tin về học sinh nhanh hơn, dễ dàng hơn và giảm khối lượng công việc của họ.

Cơ sở dữ liệu sinh viên trong các hệ thống quản lý trường học chứa thông tin về sinh viên, chẳng hạn như điểm thi, thông tin phụ huynh, tiền sử bệnh, học phí, v.v.

Nền tảng quản lý trường học cung cấp các tính năng như đăng ký thông tin học sinh, tài liệu lớp học, điểm số, điểm phân tích cho học sinh và các yếu tố đánh giá khác. Ngoài ra, hệ thống quản lý trường học được sử dụng để lập kế hoạch chương trình giảng dạy của học sinh, ghi lại sự hiện diện của họ và quản lý nhu cầu của học sinh trong trường.

Giải pháp quản lý trường học là các ứng dụng dựa trên web và di động với cấu trúc lưu trữ dữ liệu tập trung giúp quản trị viên, học sinh, giáo viên và phụ huynh truy cập dữ liệu từ thiết bị iPhone và Android dễ dàng hơn.

Tại sao các trường học cần hệ thống quản lý trường học?


1. Xây dựng cơ sở dữ liệu khổng lồ cho trường học của bạn
Phần mềm quản lý trường học có thể lưu trữ các mô-đun cho phép người dùng duy trì lịch sử học tập và hồ sơ học sinh. Tất cả thông tin về học sinh có thể được truy cập thông qua hệ thống quản lý của trường.

Hệ thống quản lý trường học chứa rất nhiều thông tin về học sinh như điểm thi, thông tin phụ huynh, tiền sử bệnh, chi tiết học phí, v.v. Và điều này giúp giáo viên có được thông tin về học sinh nhanh hơn, dễ dàng hơn và giảm bớt khối lượng công việc của họ.

2. Tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình quản lý giáo dục
Hệ thống quản lý trường học tạo điều kiện thuận lợi cho các quy trình giáo dục khác nhau như đăng ký học sinh, tài liệu lớp học, điểm, điểm phân tích cho học sinh và các yếu tố đánh giá khác.

Ngoài ra, các hệ thống quản lý trường học có thể được sử dụng để lập kế hoạch cho chương trình giảng dạy của học sinh, ghi lại sự hiện diện của họ và quản lý các nhu cầu liên quan đến học sinh trong trường.

Nền tảng quản lý trường học

Ngoài ra, các hệ thống quản lý trường học khác nhau về quy mô, phạm vi và khả năng được đóng gói và triển khai bởi các tổ chức nhỏ bao gồm dữ liệu sinh viên và các giải pháp doanh nghiệp nhằm mục đích bao quát hầu hết các khía cạnh hoạt động của các tổ chức lớn và trường học trực tuyến của họ với các trách nhiệm địa phương quan trọng.

Hệ thống quản lý trường học giảm bớt các hoạt động của quản trị viên, giáo viên, nhân viên và những người khác bằng cách cung cấp cho họ một nền tảng để giám sát các hoạt động, tạo báo cáo và tải tài liệu lên, v.v.

3. Duy trì Tài nguyên Trường học
Phương thức quản lý tài nguyên truyền thống dẫn đến phân bổ ngân sách lãng phí, tạo gánh nặng cho hoạt động của cơ sở vật chất trường học và hệ thống quản lý trường học giảm bớt trách nhiệm ít hơn vì chúng kết nối học sinh với cơ sở vật chất của trường học và ngược lại.

Hơn nữa, phần mềm quản lý trường học cung cấp một nền tảng cho phép phụ huynh thanh toán học phí. Đó là một cách thuận tiện để phụ huynh tránh các vấn đề về phí trễ, vì phần mềm có thể gửi tin nhắn SMS cập nhật khi chưa đóng phí.

4. Xây dựng truyền thông trung tâm và mạnh mẽ
Giáo viên, nhân viên và các tác nhân bên ngoài khác có thể làm việc cùng nhau trên một nền tảng trung tâm. Khi ban quản lý muốn gửi tin nhắn khẩn cấp tới phụ huynh hoặc khi phụ huynh cần khiếu nại về giao tiếp giữa học sinh và giáo viên, hệ thống quản lý trường học là một nền tảng liên lạc nội bộ kết nối bên này với bên kia.

Ngoài ra, việc triển khai một hệ thống quản lý trường học giúp phụ huynh trở thành những người tham gia tích cực vào chu kỳ giáo dục của học sinh. Nó thông báo cho phụ huynh về sự phát triển trí tuệ và kết quả học tập của con cái họ; đây là một sự củng cố cần thiết để thúc đẩy học sinh thực hiện.

Ngoài ra, các tài liệu và lịch trình của Trường được xử lý thông qua truy cập đám mây. Hiệu trưởng có quyền truy cập vào một thời gian biểu cụ thể và báo cáo hàng ngày từ tất cả các giáo viên.

Công dụng chính của Hệ thống quản lý trường học là gì?


Có nhiều công cụ phần mềm khác nhau mà tổ chức có thể sử dụng để tự động hóa quy trình nội bộ nhằm đạt được mục tiêu và tận dụng lợi thế của số hóa trong hoạt động và phần mềm quản lý trường học là một phần không thể thiếu của mọi trường học hoặc cao đẳng.

Phần mềm quản lý trường học bao gồm một số mô-đun quản lý toàn bộ vòng đời của trường học bao gồm:

 • Thời khóa biểu
 • Tài liệu, bài học
 • Hoạt động của trường
 • Thu phí, tiền học
 • Báo cáo từ học sinh.
 • Nền tảng vận hành
 • Thư viện, v.v..

Hệ thống quản lý trường học khác nhau về quy mô, phạm vi và khả năng; từ các tổ chức nhỏ liên quan đến hồ sơ học sinh đến các giải pháp doanh nghiệp nhằm bao quát hầu hết các khía cạnh hoạt động của các tổ chức lớn và trường học trực tuyến của họ với trách nhiệm tại địa phương.

Nền tảng quản lý trường học


Các tính năng hàng đầu của hệ thống quản lý trường học là gì?

Phần mềm quản lý trường học trực tuyến là một công cụ hữu ích cho các nhân viên ngoài giáo dục cũng có các tính năng và lợi ích cho những người tham gia vào việc giảng dạy.

 • Dễ sử dụng

Nhìn chung, hệ thống quản lý trường học trực tuyến phải cung cấp giao diện dễ sử dụng và hệ thống mạnh mẽ đáp ứng những thách thức của hệ thống giáo dục và tính linh hoạt để thích ứng với nhu cầu thay đổi.

Do đó, nền tảng cho phép người dùng thêm, sửa đổi và xem tất cả các khía cạnh của hệ thống để tạo điều kiện đăng ký, xác định lý lịch học sinh và kiểm tra đầu vào.

 • Bảo mật

Hệ thống quản lý trường học giúp các trường lưu giữ thông tin về các phòng ban khác nhau của trường ở một nơi. Cho phép người dùng được ủy quyền tìm kiếm thông tin về học sinh và tài liệu của trường. Và điều này giúp quản lý dữ liệu liên quan đến nhân viên trong các tổ chức giáo dục, cho dù đó là trường học hay trường đại học.

 • Phần mềm mã nguồn mở

Hệ thống quản lý trường học là một ứng dụng phần mềm nguồn mở giúp đơn giản hóa các hoạt động quản lý trường học và cao đẳng khác nhau, đồng thời tập hợp các quản trị viên, giáo viên, học sinh và phụ huynh.

Nền tảng thường dựa trên web để  Hệ thống quản lý trường học giúp quản lý việc nhập học, thời gian biểu, lệ phí, điểm danh và đánh giá nhân viên và học sinh hiệu quả một trường học cấp cơ sở hoặc trường đại học.

 • Phù hợp với cả học sinh và giáo viên

Phần mềm quản lý trường học hiệu quả không chỉ giúp lấy thông tin về học sinh mà còn cung cấp thông tin về hoạt động của giáo viên trong trường. Phạm vi tiếp cận của bảng điều khiển quản lý trường học có thể từ hẹp và dễ dàng đối với người dùng và quản trị viên đến rộng và bao gồm tất cả các khía cạnh của quản lý dữ liệu học sinh và giáo viên, bao gồm khám và sàng lọc sức khỏe.

Dễ dàng xem thời khóa biểu cụ thể của giáo viên và tạo báo cáo. Giáo viên có thể sử dụng cơ sở dữ liệu của họ để lưu trữ chi tiết về thời gian học, tiến độ học tập và các hoạt động trong lớp ở một nơi. Trong lớp học, giáo viên có thể có mặt, làm bài tập, ghi điểm và liên lạc với gia đình học sinh. Số hóa tất cả các quy trình trong trường học của bạn và cải thiện năng suất cũng như hiệu quả của toàn bộ trường học.
Giảm thiểu chức năng của quản trị viên, giáo viên, nhân viên và những người khác bằng cách cung cấp cho họ một nền tảng để giám sát các hoạt động, tạo báo cáo, tải tài liệu lên, v.v. Và cung cấp thông tin cập nhật thường xuyên cho học sinh và phụ huynh thông qua phần mềm và hệ thống thông báo của họ.

---------------------------------------


MATE Technology JSC - Transforming Together
🌐  Website: https://mate.com.vn/
 📞 Hotline: 0981 632 626
•  [email protected]
•  (+84) 981 632 626
•  Facebook
📍Address: 301 Nguyen Trai, Thanh Xuan Trung, Hanoi

trong M-LMS
Đăng nhập để viết bình luận