Mô hình ER là gì? Ứng dụng của ER trong quản lý bán hàng | MATE

Mô hình ER là gì? Ứng dụng của ERD trong quản lý bán hàng và hàng tồn kho 

ER là gì? 

Mô hình mối quan hệ thực thể, còn được gọi là ERD, Sơ đồ ER hoặc mô hình ER mô tả những điều quan tâm có liên quan đến nhau trong một lĩnh vực kiến ​​thức cụ thể. Một mô hình ER cơ bản bao gồm các loại thực thể (phân loại những thứ quan tâm) và chỉ định các mối quan hệ có thể tồn tại giữa các thực thể  (các thể hiện của các loại thực thể đó).

Trong công nghệ phần mềm , một mô hình ER thường được hình thành để thể hiện những điều mà một doanh nghiệp cần ghi nhớ để thực hiện các quy trình kinh doanh. Do đó, mô hình ER trở thành một mô hình hình dữ liệu trừu tượng , xác định cấu trúc dữ liệu hoặc thông tin có thể được triển khai trong cơ sở dữ liệu , điển hình là cơ sở dữ liệu quan hệ.


Mô hình ER trong quản lý bán hàng

Mô hình thực thể (ERD) trong hệ thống quản lý hàng tồn kho và bán hàng được biểu diễn bằng sơ đồ ER để bán hàng và mua hàng. Sơ đồ mối quan hệ thực thể của hệ thống quản lý bán hàng và hàng tồn kho mô tả tất cả các công cụ trực quan của bảng cơ sở dữ liệu và mối quan hệ giữa khách hàng, bán hàng, hàng tồn kho, nhà cung cấp, v.v. Dữ liệu cấu trúc được sử dụng trong sơ đồ ER cho bán hàng và mua hàng cũng như để quản lý mối quan hệ giữa nhóm dữ liệu có cấu trúc của các chức năng hệ thống quản lý hàng tồn kho và bán hàng. Hàng tồn kho, khách hàng, mua hàng, bán hàng, thanh toán và nhà cung cấp là những thực thể chính của hệ thống quản lý bán hàng và hàng tồn kho. Thanh toán, bán hàng, nhà cung cấp và hàng tồn kho có mối quan hệ một-một và một-nhiều.

Mô hình ER là gì? Ứng dụng của ER trong quản lý bán hàng và hàng tồn kho | MATE

Các thực thể Hệ thống quản lý bán hàng và thuộc tính: 

 • Thực thể hàng tồn kho: Các thuộc tính của Inventory là inventory_id, inventory_items, inventory_number, inventory_type, inventory_description 

 •  Thực thể khách hàng: Các thuộc tính của Customer là customer_id, customer_name, customer_mobile, customer_email, customer_username,...

 • Thực thể bán hàng: Các thuộc tính của Bán hàng là sales_id, sales_customer_id, sales_amount, sales_type, sales_description 

 • Thực thể thanh toán: Các thuộc tính của thanh toán là payment_id, payment_customer_id, ngày thanh toán, số tiền thanh toán, payment_description .

 • Thực thể mua hàng: Các thuộc tính của Mua hàng là purchase_id,purchase_customer_id,purch_amount,purch_type,purch_total,...

 • Thực thể nhà cung cấp: Thuộc tính của Nhà cung cấp là nhà cung cấp_id, nhà cung cấp_name, nhà cung cấp_mobile, nhà cung cấp_email, nhà cung cấp_username, nhà cung cấp_mật khẩu

Lợi ích khi ứng dụng mô hình ER vào quản lý bán hàng

Thông thường, điều quan trọng là phải có ERD nếu chúng ta đang tìm cách đưa ra một thiết kế cơ sở dữ liệu có giá trị. Đây là hành vi cho phép người thiết kế tập trung vào phương pháp cơ sở dữ liệu sẽ chủ yếu hoạt động với tất cả các luồng dữ liệu và mối quan hệ. Nhìn chung, ERD được sử dụng chung với sơ đồ luồng dữ liệu để tạo ra biểu diễn trực quan tốt hơn

 • Tự động hóa quy trình bán hàng: Một sơ đồ ER cụ thể giúp doanh nghiệp phân tích được các sơ sở dữ liệu, chỉ ra những lỗi sai đồng thời đưa ra các hướng giải quyết cùng cách triển khai và thúc thúc đẩy tự động hóa các quy trình tạo cơ sở dữ liệu hàng ngày.

Mô hình ER là gì? Ứng dụng của ER trong quản lý bán hàng và hàng tồn kho | MATE

 • Hiểu và nắm bắt hành vi khách hàng: Để ghi lại các yêu cầu đối với mức lưu trữ thông tin này, các nhà phát triển cần nói chuyện với những người kinh doanh về dữ liệu nào sẽ được liên kết với từng mặt hàng: đặc điểm, giá cả, bất kỳ ưu đãi đặc biệt nào (tức là khuyến mãi hoặc giảm giá), v.v. Tất nhiên, khi doanh nghiệp bắt đầu thu thập các yêu cầu, chúng có xu hướng nhân lên. Thông thường, mọi người đều có ý kiến ​​​​riêng của mình về những gì cần phải làm. Điều quan trọng nữa là giao tiếp hiệu quả với những khách hàng đang cung cấp các yêu cầu để khách hàng có thể chắc chắn rằng doanh nghiệp đã nắm bắt đúng nhu cầu của mình. Đây là thười điểm sơ đồ ER xuất hiện, cung cấp tài liệu dễ đọc về thông tin được lưu trữ và cách thông tin đó có liên quan.

 • Duy trì và sửa đổi cơ sở dữ liệu hàng hóa: Giống như mọi thứ khác, việc xuất nhập hàng hóa dẫn đến đến cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp sẽ thay đổi thường xuyên. Mô hình ERD giú doanh nghiệp gi lại cơ sở dữ liệu đúng và cập nhật cơ sở dữ liệu sẽ dễ dàng hơn nhiều

 • Cập nhật Hệ thống thông tin kinh doanh liên tục: Việc các công ty cần lưu trữ thông tin đó và cung cấp thông tin đó cho nhiều hệ thống khác nhau để khách hàng có thể mua hàng trong khi những người khác đang thêm nhiều mặt hàng để bán là vô cùng cần thiết. Vậy nên, các mô hình kinh doanh hiện nay đều cần sử dụng dữ liệu thực địa liên quan đến thực thể, mọi hành động có tác động đến nhau đều có thể được hưởng lợi từ cơ sở dữ liệu quan hệ. Bởi mô hình ERD có thể hợp lý hóa các quy trình, giúp khám phá thông tin hiệu quả hơn và giảm tải bớt các sự cố trong quá trình quản lý tồn kho.

 • Sử dụng mô hình ERD quản lý bán hàng giúp cải thiện doanh số

 • Thiết kế cơ sở dữ liệu: Khi sử dụng mô hình ERD quản lý kho, các nghiệp vụ quản lý nhà hàng sẽ được lập cơ sở dữ liệu cập nhật có sự logic, chặt chẽ, có một bảng quan hệ tương đương và được biểu diễn khi nó cần thiết. Trong kỹ thuật phần mềm thì sơ đồ ER thường là bước đầu tiên trong việc xác định yêu cầu của một hệ thống thông tin sau đó đưa ra các hướng giải quyết

Các thành phần mô hình ER trong quản lý bán hàng và tồn kho

Biểu đồ mối quan hệ thực thể bao gồm các thực thể, mối quan hệ giữa các thực thể và đặc điểm của các thực thể (thuộc tính).

Mô hình ER là gì? Ứng dụng của ER trong quản lý bán hàng và hàng tồn kho | MATE

 • Thực thể

Một 'thực thể' trong sơ đồ ER là thứ có thể được xác định. Cách dễ nhất để hiểu các thực thể là coi chúng như danh từ. Điều này có thể bao gồm một người, khái niệm, sự kiện hoặc thậm chí là một đối tượng. Đây là những thực thể mà dữ liệu có thể được lưu trữ. 

Ví dụ: một khách hàng hoặc sản phẩm (ví dụ: đồng hồ) có thể có dữ liệu được lưu trữ liên quan đến nó.

 • Mối quan hệ

Các thực thể hành động lẫn nhau, tạo thành các mối quan hệ. 

Ví dụ: một khách hàng có thể đặt mua một chiếc đồng hồ. Hành động mua hàng là mối quan hệ giữa hai thực thể này. 

 • Thuộc tính

Một thuộc tính được liên kết với một thực thể. Các thuộc tính có thể là một giá trị hoặc đa giá trị.

- Thuộc tính chính

Thuộc tính khóa xác định duy nhất một thực thể từ một tập thực thể.

Được gạch dưới văn bản của thuộc tính khóa.

Ví dụ: Đối với một thực khách hàng, vai trò có thể xác định duy nhất một khách hàng từ một nhóm khách hàng.

- Thuộc tính tổng hợp

Một thuộc tính bao gồm một số thuộc tính khác được gọi là thuộc tính tổng hợp. Hình bầu dục hiển thị thuộc tính tổng hợp và hình bầu dục thuộc tính tổng hợp được kết nối thêm với các hình bầu dục khác.

- Thuộc tính đa giá trị

Một số thuộc tính có thể sở hữu nhiều hơn một giá trị, những thuộc tính đó được gọi là thuộc tính đa trị.

Hình bầu dục kép được sử dụng để biểu thị một thuộc tính đa giá trị.

- Thuộc tính phái sinh

Một thuộc tính có thể được dẫn xuất từ ​​các thuộc tính khác của thực thể được gọi là thuộc tính dẫn xuất.

Trong sơ đồ ER, hình bầu dục nét đứt biểu thị thuộc tính dẫn xuất.

Ví dụ: thuộc tính một giá trị có thể bao gồm số điện thoại và khách hàng nhập nhiều số điện thoại sẽ là thuộc tính đa giá trị.

 • Cardinality

Mô hình ER mô tả Cardinality. Điều này đề cập đến số lần cao nhất mà một thực thể có thể liên quan đến các phiên bản của thực thể khác. Tỷ lệ cardinality mô tả mối quan hệ kết nối cho hai tập thực thể. Các lực lượng có thể là nhiều-nhiều, một-một hoặc một-nhiều.

- Một-đối-một: Người - Số an sinh xã hội (một người phải có số an sinh xã hội).

- Một đối một (tùy chọn ở một bên): - Giấy phép lái xe (một người có thể có giấy phép lái xe).

- Nhiều người : Người - Thành phố (nhiều người có thể sống trong cùng một thành phố).

- Nhiều-nhiều (tùy chọn ở cả hai bên): Người - Đồng hồ (một người có thể sở hữu đồng hồ).

- Một-nhiều : Đơn hàng - Mặt hàng (một đơn hàng chứa ít nhất một mặt hàng).

- Many-to-many : Khóa học - Người đăng ký (người đăng ký đăng ký các khóa học trực tuyến khác nhau).

Đọc thêm: Sự khác biệt giữa NPV và IRR 

---------------------------------------

MATE Technology JSC - Transforming Together

Website: https://mate.com.vn/

 Hotline: 0981 632 626

 Address: 301 Nguyen Trai, Thanh Xuan Trung, Hanoi

 


Đăng nhập để viết bình luận