Hướng dẫn thiết lập tạo khách hàng tiềm năng với X-MATE CRM | MATE

Hướng dẫn thiết lập tạo khách hàng tiềm năng với X-MATE CRM | MATE 

Mọi công ty đều cần có được khách hàng và phát triển hoạt động của mình. Có thể rất khó để tìm kiếm khách hàng mới, giữ chân những khách hàng hiện có và cung cấp những sản phẩm và dịch vụ phù hợp với yêu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, với phần mềm Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) phù hợp, những nhiệm vụ này có thể trở nên dễ dàng.

Với các công cụ của mình, X-MATE CRM giúp tổ chức tìm kiếm khách hàng tiềm năng mới và giữ chân khách hàng hiện tại. Khách hàng tiềm năng có thể được tạo bằng cách áp dụng các tiêu chí cụ thể và việc theo dõi CRM có thể được thực hiện đơn giản với các cuộc hẹn và cuộc họp đã lên kế hoạch. X-MATE CRM được kết nối với các mô-đun khác, cho phép quy trình làm việc trôi chảy trong các hoạt động kinh doanh đem lại nhiều lợi ích cho bộ phận bán hàng và tiếp thị. Với việc tạo khách hàng tiềm năng, nhân viên bán hàng có thể tập trung nỗ lực vào việc tạo ra các khách hàng tiềm năng và cơ hội. Vì các khách hàng tiềm năng được tạo ra phù hợp với nhu cầu của công ty nên cơ hội nhận được các đơn đặt hàng sẽ tăng lên. Việc tạo khách hàng tiềm năng được mở rộng bằng cách tích hợp với các kênh truyền thông xã hội. Với X-MATE CR lưu lượng truy cập trang web được sàng lọc và chuyển đổi thành khách hàng tiềm năng hay các báo cáo phân tích về hoạt động có thể được tải xuống và đánh giá trực tiếp từ mô-đun.

Hướng dẫn thiết lập tạo khách hàng tiềm năng với X-MATE CRM | MATE

X-MATE CRM cho phép người dùng tùy chỉnh cài đặt của nhiều chức năng của mô-đun để cải thiện năng suất của công cụ. Cài đặt chung, Nhóm bán hàng, Loại hoạt động, Thẻ, Lý do bị mất, Cấp độ đối tác, Kích hoạt đối tác, Kế hoạch hoa hồng, Yêu cầu khai thác khách hàng tiềm năng và Lượt truy cập vào Quy tắc khách hàng tiềm năng đều có sẵn trong tab Cấu hình. Vì mô-đun được thiết lập theo nhu cầu của công ty nên cấu hình này hỗ trợ hoạt động trơn tru của công ty.

Hãy cùng xem các tùy chọn tạo khách hàng tiềm năng có sẵn trong X-MATE CRM trong bài viết này.

Khai thác nhu cầu khách hàng

Khai thác khách hàng tiềm năng trong X-MATE CRM cho phép tổ chức xác định vị trí khách hàng tiềm năng mới bằng cách nhập các tham số cụ thể. Tùy chọn Khai thác khách hàng tiềm năng trong mô-đun tạo khách hàng tiềm năng tùy thuộc vào quốc gia, tiểu bang, quy mô và các yếu tố khác. Chọn tùy chọn Yêu cầu khai thác khách hàng tiềm năng từ tab Cấu hình để tạo hoặc thực hiện một yêu cầu hiện có.

Bảng điều khiển hiển thị danh sách các yêu cầu khai thác hiện tại. Dữ liệu của yêu cầu được cung cấp, bao gồm Số yêu cầu, Số khách hàng tiềm năng, Mục tiêu, Quốc gia, Nhóm bán hàng, Nhân viên bán hàng, Thẻ và Trạng thái. Các yêu cầu cụ thể có thể được truy xuất từ ​​danh sách bằng Bộ lọc. Bản nháp, Xong, Lỗi, Khách hàng tiềm năng và Cơ hội là một số bộ lọc có sẵn. Người dùng cũng có thể tạo các bộ lọc tùy chỉnh dựa trên quy mô công ty của mình. Các yêu cầu khai thác khách hàng tiềm năng có thể được chia thành ba loại: nhân viên bán hàng, loại và nhóm bán hàng.

Hướng dẫn thiết lập tạo khách hàng tiềm năng với X-MATE CRM | MATE

Bằng cách nhấn nút TẠO, tỏ chức có thể tạo các yêu cầu khai thác khách hàng tiềm năng mới và điền vào trang mẫu yêu cầu mới các thông tin như số lượng khách hàng tiềm năng mà tổ chức yêu cầu, liệu khách hàng tiềm năng có phải là thông tin và địa chỉ liên hệ của công ty hay thông tin và địa chỉ liên hệ của công ty hay không và liệu khách hàng tiềm năng có phải là công ty và địa chỉ liên hệ của họ hay không. Tên của các quốc gia mà khách hàng tiềm năng sẽ được tạo ra, tên của các tiểu bang cụ thể mà thông tin sẽ được lấy từ đó, loại ngành được tìm kiếm, tên của nhóm bán hàng, tên của nhân viên bán hàng và các thẻ mặc định. Người dùng cũng có thể kích hoạt Bộ lọc kích thước, cho phép chọn phạm vi quy mô nhân viên và lưu trữ yêu cầu đã thực hiện và sử dụng lại bằng cách chọn tùy chọn LƯU. Khi này yêu cầu của tổ chức sẽ được gửi khi nhấp vào nút GỬI và quá trình tạo khách hàng tiềm năng sẽ bắt đầu dựa trên số dư tín dụng của doanh nghiệp. Giai đoạn của yêu cầu sẽ thay đổi từ DRAFT sang DONE sau khi quá trình khai thác hoàn tất. Quá trình khai thác sẽ được hiển thị ở giai đoạn LỖI nếu không có đủ số dư tín dụng. 

Hướng dẫn thiết lập tạo khách hàng tiềm năng với X-MATE CRM | MATE

Quy tắc lượt truy cập vào khách hàng tiềm năng

X-MATE CRM cho phép doanh nghiệp tạo khách hàng tiềm năng từ các tương tác trên trang web của công ty của mình. Người dùng có thể làm điều này bằng cách thiết lập một bộ tiêu chí làm nền tảng để chuyển đổi khách truy cập trang web thành khách hàng tiềm năng. Tùy chọn Quy tắc truy cập khách hàng tiềm năng trên tab Cấu hình có thể được sử dụng để thiết lập quy tắc. Dưới dạng danh sách, tổ chức có thể xem tất cả các quy tắc hiện có, cũng như Tên và Loại quy tắc.

Nhấp vào nút TẠO để tạo quy tắc khách hàng tiềm năng mới và điền vào trang biểu mẫu các thông tin như Tên quy tắc, Công ty hoặc Công ty và Địa chỉ liên hệ của họ có nên được theo dõi hay không, theo dõi có nên hoạt động hay không, Điều kiện lưu lượng truy cập trang web, Điều kiện tạo cơ hội và Dữ liệu cơ hội. Tên quốc gia, tên trang web, Biểu thức URL và Chuỗi URL đều là một phần của điều kiện lưu lượng truy cập trang web. Thứ tự của các quy tắc có cùng URL và quốc gia được xác định theo trình tự. Các luật có số thứ tự nhỏ nhất được xử lý trước. Các loại ngành cần phải phù hợp, liệu các tổ chức có nên được lọc dựa trên quy mô của chúng hay không và nếu có, số lượng người mà công ty nên có đều là những điều kiện để tạo ra cơ hội. Người dùng có thể để trống trường Ngành để tạo thêm khách hàng tiềm năng. Hậu tố sẽ được áp dụng cho tên của khách hàng tiềm năng đã tạo để doanh nghiệp có thể dễ dàng xác định khách hàng tiềm năng được tạo bằng quy tắc này, tên của Nhóm bán hàng, Nhân viên bán hàng, Thẻ và Mức độ ưu tiên đều được bao gồm trong Dữ liệu cơ hội. Một khoản tín dụng được sử dụng cho mỗi khách truy cập trong X-AMT CRM, dựa trên tình hình lưu lượng truy cập trang web. Do đó, có đủ tín dụng khi tạo khách hàng tiềm năng là điều cần thiết.

Hướng dẫn thiết lập tạo khách hàng tiềm năng với X-MATE CRM | MATE

Việc tạo khách hàng tiềm năng dễ dàng hơn đáng kể với X-MATE CRM và các tính năng tuyệt vời khác của phần mềm Quản lý quan hệ khách hàng. Doanh nghiệp có thể nhận được khách hàng tiềm năng chính xác cho công ty của mình từ khách truy cập trang web bằng cách xác định tiêu chí tạo khách hàng tiềm năng. Các yêu cầu khai thác khách hàng tiềm năng cũng hỗ trợ lọc khách hàng tiềm năng theo các tham số đã đặt ra. Thông qua các quy trình này, tổ chức có thể xác định vị trí khách hàng tiềm năng lý tưởng cho công ty, cũng như thực hiện theo dõi hiệu quả và chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng tiềm năng bằng cách sử dụng các tài nguyên khác của MATE. X-MATE CRM là một công cụ tuyệt vời để mở rộng hoạt động kinh doanh của bạn và duy trì tương tác với khách hàng và khách hàng tiềm năng.

Tìm hiểu ngay về phần mềm Quản lý quan hệ khách hàng ngày hôm nay! 

Xem thêm: Tính năng báo cáo trong X-MATE CRM 

---------------------------------------

MATE Technology JSC - Transforming Together

Website: https://mate.com.vn/

 Hotline: 0981 632 626

 Address: 301 Nguyen Trai, Thanh Xuan Trung, Hanoi

trong Giải pháp


Đăng nhập để viết bình luận