Phân tích tính năng báo cáo trong X-MATE CRM | MATE

Phân tích tính năng báo cáo trong X-MATE CRM 

Mối quan hệ giữa công ty và khách hàng được cải thiện thông qua quản lý quan hệ khách hàng. Các công ty bắt đầu sử dụng phần mềm do những tiến bộ công nghệ hỗ trợ loại bỏ các rào cản kinh doanh. Để hình thành các cơ hội và khách hàng tiềm năng, ứng dụng CRM được sử dụng ở hầu hết các công ty. Một nhóm cụ thể trong một công ty có thể lập kế hoạch hoạt động và chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành cơ hội bằng cách sử dụng X-MATE CRM. Đánh giá công việc của những năm trước cho phép một công ty thực hiện các thay đổi trong tương lai. Có thể thông qua tính năng Báo cáo của X-MATE  CRM. 

Phân tích tính năng báo cáo trong X-MATE CRM | MATE

Tab báo cáo của mô-đun X-MATE CRM bao gồm nhiều menu khác nhau như Bảng điều khiển, Khách hàng tiềm năng, Dự báo, Quan hệ đối tác, v.v. Doanh nghiệp có thể tạo ra những thay đổi mạnh mẽ trong kinh doanh bằng cách đánh giá từng chức năng trong tính năng báo cáo. Các báo cáo phân tích nhường chỗ cho các quyết định tiếp theo liên quan đến mối quan hệ khách hàng trong một công ty.

Bảng điều khiển

Giải pháp CRM cho phép truy cập báo cáo về các hoạt động của bảng điều khiển từ mô-đun CRM. Chọn menu Trang tổng quan bên trong tab Báo cáo và có thể xem được biểu đồ đồ họa của báo cáo. Biểu đồ hiển thị số lượng cơ hội trong một năm cụ thể. Bằng cách sử dụng biểu tượng Biện pháp như được hiển thị trong ảnh chụp màn hình bên dưới, doanh nghiệp có thể áp dụng các biện pháp khác, bao gồm Doanh thu dự kiến, Số ngày đóng cửa, v.v.

Phân tích tính năng báo cáo trong X-MATE CRM | MATE

Người dùng cũng có thể xem biểu đồ ở cả định dạng biểu đồ thanh và hình tròn. Các chi tiết khác có sẵn trong biểu đồ là tổng số cơ hội, số ngày để chỉ định hoặc đóng và Doanh thu dự kiến ​​hoặc theo tỷ lệ, như được mô tả trong ảnh chụp màn hình bên dưới.

Phân tích tính năng báo cáo trong X-MATE CRM | MATE

Doanh nghiệp có thể phân nhóm dữ liệu dựa trên Quốc gia, nhân viên bán hàng, nguồn, nhóm bán hàng, phương tiện, thành phố, v.v. bằng cách chọn tùy chọn Nhóm theo phía trên biểu đồ. Ví dụ: nếu chọn Quốc gia bên dưới tùy chọn Nhóm theo, thì doanh nghiệp có thể truy cập các kết quả riêng lẻ trên biểu diễn đồ họa, như được minh họa trong ảnh chụp màn hình bên dưới. 

Phân tích tính năng báo cáo trong X-MATE CRM | MATE

Cũng có thể xem biểu đồ hình tròn thể hiện số lượng cơ hội của Nhóm bán hàng và phương tiện được nhóm sử dụng ở bên dưới phần cuối bên phải của biểu đồ. Người dùng có thể xem riêng số lượng nhóm Bán hàng và Tiền bán hàng bên trong biểu đồ hình tròn như trong ảnh chụp màn hình dưới đây. 

Phân tích tính năng báo cáo trong X-MATE CRM | MATE

Ngay bên cạnh biểu đồ Nhóm bán hàng, chúng ta có thể thấy phương tiện để bán hàng. Một số kênh được nhóm bán hàng sử dụng bao gồm google Adwords, trang web, email, điện thoại, v.v. Mỗi phương tiện được hiển thị bằng các màu khác nhau trên biểu đồ hình tròn bên dưới phần Phương tiện, như được lưu ý trong ảnh chụp màn hình ở trên. Hơn nữa, doanh nghiệp có thể lấy bảng tổng hợp ở cuối cửa sổ Bảng điều khiển. Bảng Pivot hiển thị riêng số lượng, Doanh thu dự kiến ​​và chia theo tỷ lệ của từng quản trị viên. Sử dụng tùy chọn Biện pháp, và áp dụng nhiều biện pháp hơn cho bảng Pivot, như được mô tả sau đây:

Phân tích tính năng báo cáo trong X-MATE CRM | MATE

Dự báo

Tổ chức có thể dự đoán thời điểm đóng cơ hội sắp tới mỗi tháng dưới dạng báo cáo phân tích bằng tính năng dự báo. Bằng cách trruy cập menu Dự báo bên dưới tab Báo cáo và danh sách các lần đóng cửa sắp tới hoặc dự kiến ​​sẽ hiển thị trong chế độ xem Danh sách. Dữ liệu liên quan đến các cơ hội sắp tới như Công ty, Email, Doanh thu, nhân viên bán hàng, v.v. có sẵn trong dạng xem Danh sách của cửa sổ Dự báo.

Phân tích tính năng báo cáo trong X-MATE CRM | MATE

Người dùng có thể tạo dữ liệu dự báo mới cho tháng sắp tới bằng cách nhấp vào nút TẠO, như thể hiện trong ảnh chụp màn hình ở trên. Trên chế độ xem Biểu đồ, chúng tôi có thể nhận được số doanh thu dự kiến ​​cho các tháng sắp tới dưới dạng biểu diễn đồ họa. Chúng ta có thể áp dụng nhiều giá trị hơn cho biểu đồ bằng cách chọn nút MEASURES, như được trích dẫn trong ảnh chụp sau đây:

Phân tích tính năng báo cáo trong X-MATE CRM | MATE

Trong chế độ xem Kanban, bạn có thể xem các cơ hội được dự báo trong các tháng khác nhau. Và truy cập số lượng doanh thu bên dưới mỗi tháng và các dữ liệu khác liên quan đến cơ hội phụ thuộc riêng vào cửa sổ Dự báo. Để thêm cơ hội mới, hãy nhấn vào biểu tượng + gần một năm cụ thể, như được chỉ ra trong ảnh chụp màn hình bên dưới.

Phân tích tính năng báo cáo trong X-MATE CRM | MATE

Phân tích Pipeline

Với sự cải tiến liên tục của tính năng CRM trong X-MATE CRM, doanh nghiệp sẽ dễ dàng khi biết được quy trình đã tạo. Trong chế độ xem Biểu đồ của cửa sổ Phân tích Đường ống, bạn có thể xem chi tiết giai đoạn trên trục X và Đếm trên trục Y.

Phân tích tính năng báo cáo trong X-MATE CRM | MATE

Ở đầu biểu diễn đồ họa, có thể xem số lượng của từng giai đoạn trong một năm cụ thể. Sử dụng nút ĐO LƯỜNG, để thêm các biện pháp khác nhau, bao gồm Số ngày đóng cửa, Doanh thu dự kiến, Số ngày chỉ định, v.v. Bằng cách chọn biểu đồ Hình tròn, doanh nghiệp có thể thu thập dữ liệu ở dạng định dạng hình tròn và số lượng của từng giai đoạn hiển thị bằng các màu khác nhau.

Phân tích tính năng báo cáo trong X-MATE CRM | MATE

Chế độ xem bảng điều khiển của cửa sổ Phân tích quy trình mô tả phân tích dữ liệu đồ họa, quan trọng và theo nhóm. Người dùng có thể nhận được tổng số Cơ hội, Số ngày đóng, Doanh thu dự kiến, Quy mô giao dịch trung bình, Doanh thu theo tỷ lệ và Số ngày đóng vượt quá bên dưới biểu diễn đồ họa như được mô tả trong ảnh chụp màn hình bên dưới.

Phân tích tính năng báo cáo trong X-MATE CRM | MATE

Biểu đồ hình tròn hiển thị tỷ lệ Thắng/Thua của quy trình có thể nhìn thấy bên dưới biểu đồ. Ngoài ra, chúng ta có thể xem phương tiện cho các đường ống cần thiết, chẳng hạn như trang web, email, v.v., trong biểu đồ hình tròn bên dưới phần Phương tiện

Phân tích tính năng báo cáo trong X-MATE CRM | MATE

Bên trong bảng Pivot, có thể truy cập vào tổng số lượng quy trình trong một tháng cụ thể. Và chỉ định các tính năng khác nhau cho bảng tổng hợp bằng cách chọn nút Biện pháp. 

Phân tích tính năng báo cáo trong X-MATE CRM | MATE

Ở cuối cửa sổ Phân tích đường ống, chúng ta có thể thấy bảng Nhóm. Nó hiển thị mức trung bình của các quy trình dựa trên ngày đóng theo tỷ lệ phần trăm. Người dùng có thể sắp xếp bảng đoàn hệ theo Tháng, Ngày, Tuần và Năm.

Phân tích tính năng báo cáo trong X-MATE CRM | MATE

Tại đây, người dùng nhận được một đường ống theo ngày đã đóng trước một tuần. Do đó, thật dễ dàng để đánh giá các quy trình trong chế độ xem Trang tổng quan của cửa sổ Phân tích quy trình. 

Phân tích khách hàng tiềm năng

Việc đánh giá khách hàng tiềm năng đã tạo trong CRM có thể dễ dàng truy cập thông qua tính năng Báo cáo. Chọn menu Khách hàng tiềm năng bên trong tab Báo cáo và xem biểu diễn đồ họa bên trong chế độ xem Biểu đồ của cửa sổ Phân tích khách hàng tiềm năng. Người dùng có thể xem số lượng khách hàng tiềm năng trong một tháng cụ thể trong biểu đồ. 

Phân tích tính năng báo cáo trong X-MATE CRM | MATE

Sử dụng nút MEASURES để chỉ định các giá trị khác trong biểu đồ. Khi đó, bảng phân tích sẽ ghi tất cả khách hàng tiềm năng bằng cách chọn chế độ xem Danh sách của cửa sổ Phân tích khách hàng tiềm năng. Trong chế độ xem Danh sách, doanh nghiệp sẽ thấy từng thông tin của từng khách hàng tiềm năng, bao gồm Email, Giai đoạn, Công ty, Khách hàng tiềm năng, Nhân viên bán hàng, v.v.

Phân tích tính năng báo cáo trong X-MATE CRM | MATE

Một khách hàng tiềm năng mới phát triển nhanh chóng bằng cách nhấp vào biểu tượng TẠO trong cửa sổ Phân tích khách hàng tiềm năng. 

Các hoạt động 

Sử dụng tính năng Báo cáo để đánh giá các hoạt động được lên lịch trong công ty của doanh nghiệp liên quan đến khách hàng tiềm năng và có được menu Hoạt động từ tab Báo cáo và phân tích nhanh chóng. Trong chế độ xem Biểu đồ, người dùng sẽ thấy số lượng của từng hoạt động trên trục Y của biểu diễn đồ họa. 

Phân tích tính năng báo cáo trong X-MATE CRM | MATE

Truy cập chọn bảng tính cho biểu đồ của bạn bằng cách chọn nút CHÈN VÀO BẢNG TÍNH trong cửa sổ Hoạt động. Ở định dạng Danh sách, người dùng có thể xem các bản ghi liên quan đến tất cả các hoạt động như Ngày hoàn thành, Loại hoạt động, Công ty và dữ liệu được gán cho. 

Phân tích tính năng báo cáo trong X-MATE CRM | MATE

Quan hệ đối tác

Người dùng có thể phân tích các mối quan hệ đối tác trong tính năng Báo cáo của X-MATE CRM. Trong cửa sổ Phân tích quan hệ đối tác, một hình minh họa đồ họa chứa các chi tiết Doanh thu trên trục Y. Truy cập biểu đồ ở định dạng Pie, Bar hoặc Line và đánh giá dữ liệu một cách nhanh chóng. 

Phân tích tính năng báo cáo trong X-MATE CRM | MATE

Do đó, có thể biết về phân tích quan hệ đối tác trong mô-đun CRM.

Tính năng Báo cáo của X-MATE ERP đảm bảo người dùng phân tích sâu dữ liệu trong một mô-đun cụ thể. Một công ty có thể cải thiện hơn nữa bằng cách đánh giá dữ liệu vào cuối năm. Hỗ trợ hình thành những thay đổi mới trong một công ty trên các phần cụ thể. Tất cả những điều này đều có thể thực hiện được với sự hỗ trợ của X-MATE ERP.

Xem thêm: Phân tích CRM là gì? Lợi ích của Analytics CRM. 

---------------------------------------

MATE Technology JSC - Transforming Together

Website: https://mate.com.vn/

 Hotline: 0981 632 626

 Address: 301 Nguyen Trai, Thanh Xuan Trung, Hanoi

Đăng nhập để viết bình luận