Hệ thống báo cáo trong phần mềm quản lý học tập M-LMS

Hệ thống báo cáo trong phần mềm quản lý học tập M-LMS

Đằng sau mỗi quản lý kinh doanh thành công, đều phải có một số trang kinh nghiệm trước đó. Chỉ một phân tích tốt hơn mới có thể đưa ra quyết định và cải tiến hơn nữa. Vì vậy, thể xác định phân tích kinh doanh là một trong những lý do chính cho sự phát triển kinh doanh của doanh nghiệp. Một khía cạnh quan trọng đối với một tổ chức là thường xuyên phân tích hiệu suất kinh doanh và đưa ra các hành động cũng như quyết định phù hợp để cải thiện các tiêu chuẩn kinh doanh của doanh nghiệp. Và cung cấp cho khách hàng, ban lãnh đạo công ty có cái nhìn sâu sắc để đưa ra các quyết định kinh doanh đúng đắn nhất.

Phân tích kinh doanh tốt hơn cho phép khách hàng hiểu cấu trúc, chính sách, hoạt động và nhu cầu kinh doanh để tìm ra các chiến lược kinh doanh tốt hơn nhằm đưa ra các quyết định kinh doanh sáng suốt. Các khái niệm đánh giá và phân tích có ý nghĩa hơn khi liên quan đến một nền tảng E-Learning. Một phân tích đúng đắn và tốt hơn về các hoạt động E-Learning sẽ giúp doanh nghiệp tìm ra chiến lược hoặc tài liệu học tập nào phù hợp và tài liệu nào không phù hợp với người học, đồng thời xác định điều gì sẽ mang lại nhiều kết quả hơn.

Hệ thống báo cáo trong phần mềm quản lý học tập X-MATE E-Learning | MATE

Mô-đun eLearning của M-LMS cung cấp cho doanh nghiệp một nền tảng độc quyền để xử lý báo cáo và phân tích đánh giá dựa trên các hoạt động được thực hiện trong nền tảng. Các tính năng báo cáo được thiết kế để giúp các phòng ban và tổ chức của doanh nghiệp phân tích các khóa học, nội dung, đánh giá, câu đố, Diễn đàn và Chứng chỉ khác nhau được tạo và thực hiện trên nền tảng. Để quản lý báo cáo, M-LMS cung cấp một menu riêng có tên Báo cáo. Trong tab báo cáo này, doanh nghiệp có thể dễ dàng tạo các báo cáo khác nhau theo nhiều biện pháp khác nhau.

Bài viết này sẽ mô tả các khía cạnh báo cáo khác nhau mà M-LMS cung cấp cho các Khóa học và Nội dung khác nhau được mô tả trong nền tảng E-Learning.

Trong nền tảng Học trực tuyến này, bạn đọc có thể xem tab Báo cáo. Trong tab Báo cáo, có rất nhiều tính năng trong menu khác nhau như Khóa học, Nội dung, Doanh thu, Đánh giá, Câu đố, Diễn đàn và Chứng chỉ.

Đầu tiên, mời bạn đọc cùng tìm hiểu về cửa sổ Khóa học có sẵn trong phần báo cáo của mô-đun eLearning. 

  • khóa học

Cửa sổ Khóa học có sẵn trong tab Báo cáo của mô-đun E-Learning sẽ Liệt kê tất cả các khóa học được xác định trong nền tảng. Cửa sổ có thể được xem ở cả dạng xem Danh sách và dạng xem Biểu đồ. Trong dạng xem Danh sách, dữ liệu được hiển thị ở định dạng danh sách. Hình ảnh của chế độ xem danh sách của cửa sổ được đưa ra bên dưới.

Hệ thống báo cáo trong phần mềm quản lý học tập X-MATE E-Learning | MATE

Trong cửa sổ, bạn đọc có thể xem Tên khóa học, số lần truy cập trong mỗi khóa học cùng với Thời lượng khóa học, số người tham dự, phiếu bầu và xếp hạng trung bình (sao). Cũng có thể xuất tất cả dữ liệu trong cửa sổ sang tệp Excel bằng cách nhấp vào tùy chọn xuất có sẵn ở phía trên bên trái của cửa sổ. Cửa sổ cho phép tìm kiếm nhanh dữ liệu, Lọc dữ liệu và cũng có thể dễ dàng Nhóm theo điều kiện để tìm thông tin cần thiết ngay lập tức. Các tùy chọn này rất hữu ích khi nền tảng chứa quá nhiều dữ liệu.

Hệ thống báo cáo trong phần mềm quản lý học tập X-MATE E-Learning | MATE

Bây giờ, người dùng hãy nhấp vào nút Chế độ xem biểu đồ để nhận tất cả các báo cáo trong cửa sổ dưới dạng biểu diễn đồ họa. Ảnh chụp màn hình của cửa sổ được dán bên dưới.

Hệ thống báo cáo trong phần mềm quản lý học tập X-MATE E-Learning | MATE

Trong biểu diễn đồ họa này, trục X của biểu đồ biểu thị Tên của khóa học và trục Y biểu thị số lượt truy cập. Người dùng cũng có thể xem cửa sổ theo nhiều biện pháp khác nhau như Nội dung, Khóa học đã hoàn thành, Thêm nhận xét, Thêm đánh giá và nhiều khía cạnh khác. Điều này có thể được chọn từ tab ĐO có sẵn như được đánh dấu trong cửa sổ bên dưới.

Hệ thống báo cáo trong phần mềm quản lý học tập X-MATE E-Learning | MATE

Ví dụ: nếu muốn xem cửa sổ trên cơ sở Nội dung được tạo trong mỗi khóa học, người dùng có thể chọn tùy chọn Nội dung có sẵn trong tab ĐO LƯỜNG. Sau đó, trục Y của biểu đồ sẽ biểu thị số đo của nó trên cơ sở Nội dung. Bây giờ cửa sổ sẽ giống như hình bên dưới.

Hệ thống báo cáo trong phần mềm quản lý học tập X-MATE E-Learning | MATE

Ngoài chế độ xem Biểu đồ thanh này, người dùng cũng có thể xem các báo cáo trong Biểu đồ đường và Biểu đồ hình tròn. Hãy xem qua biểu đồ Line chart.

Hệ thống báo cáo trong phần mềm quản lý học tập X-MATE E-Learning | MATE

Biểu đồ hình tròn hiển thị trực quan dữ liệu trong biểu đồ hình tròn. Các lát cắt khác nhau của biểu đồ hình tròn biểu thị từng dữ liệu bằng các màu khác nhau. Ở đây trong biểu diễn biểu đồ hình tròn này, mỗi lát cắt đại diện cho các khóa học khác nhau được mô tả.

Hệ thống báo cáo trong phần mềm quản lý học tập X-MATE E-Learning | MATE

  • Nội dung

Tab Báo cáo của M-LMS cũng cho phép người dùng truy cập vào cửa sổ Nội dung báo cáo. Cửa sổ Nội dung này cho phép tạo báo cáo trên cơ sở các nội dung mô tả khác nhau được mô tả trong nền tảng trong một biểu đồ. 

Hệ thống báo cáo trong phần mềm quản lý học tập X-MATE E-Learning | MATE

Trong biểu đồ này, các báo cáo được tạo dựa trên thời lượng của tất cả các khóa học E-Learning được xác định trong nền tảng. Tài liệu, Đồ họa thông tin, Bản trình bày, Câu đố, Video, Trang web, Chứng nhận, v.v. được thể hiện ở các định dạng màu riêng biệt để dễ dàng phân tích. Tại đây, bạn cũng có thể tạo báo cáo về các biện pháp khác nhau bằng cách chọn các tùy chọn bắt buộc từ menu thả xuống có sẵn bên dưới nút ĐO LƯỜNG. Các báo cáo trong cửa sổ cũng có thể được xem ở các dạng xem khác nhau như Biểu đồ thanh, Biểu đồ đường và Biểu đồ hình tròn. Ngoài ra, nút Xếp chồng sẵn có trong cửa sổ cho phép bạn xem các báo cáo trong cửa sổ ở định dạng xếp chồng như hiển thị trong hình bên dưới.

Hệ thống báo cáo trong phần mềm quản lý học tập X-MATE E-Learning | MATE

Ngoài ra, người dùng cũng có thể sắp xếp các báo cáo theo cả thứ tự Tăng dần hoặc Giảm dần bằng cách truy cập các nút Tăng dần và Giảm dần có sẵn và các nút tương ứng được đánh dấu trong hình bên dưới.

Hệ thống báo cáo trong phần mềm quản lý học tập X-MATE E-Learning | MATE

Ngoài chế độ xem Biểu đồ, người dùng có thể xem cửa sổ ở định dạng Danh sách. Hình ảnh của cửa sổ được mô tả dưới đây.

Hệ thống báo cáo trong phần mềm quản lý học tập X-MATE E-Learning | MATE

Chế độ xem danh sách cho phép mô tả nội dung của toàn bộ khóa học E-Learning được xác định trong nền tảng ở định dạng danh sách. Trong cửa sổ này, tổ chức có thể xem tất cả nội dung được mô tả trong nền tảng cùng với Tiêu đề, trang web đã xuất bản, Loại nội dung, Chi tiết khóa học tương ứng, Phần, Ngày xuất bản, Số lượt xem trang web, Số lượt xem công khai, Lượt xem và Thời lượng của Nội dung. Người dùng cũng có điều khoản để xuất tất cả dữ liệu sang tệp Excel bằng cách chọn tùy chọn Xuất có sẵn. Hơn nữa, biểu tượng Tạo có sẵn trong cửa sổ cho phép bạn tạo nội dung mới. Ảnh chụp màn hình của cửa sổ tạo được hiển thị bên dưới.

Hệ thống báo cáo trong phần mềm quản lý học tập X-MATE E-Learning | MATE

Trong cửa sổ tạo Nội dung này, khách hàng có thể cung cấp Tiêu đề Nội dung và sau đó gán các thẻ nhất định để dễ dàng xác định Nội dung. Hay cũng có thể dán một bức ảnh liên quan đến nội dung vào khoảng trống được cung cấp. Ở đó người dùng có tùy chọn Chỉnh sửa và Xóa. Trong tab Tài liệu, người dùng có thể đề cập đến khóa học bằng menu thả xuống có sẵn. Sau đó, phân bổ Loại từ trình đơn thả xuống. Nếu là Tài liệu, có thể đính kèm tài liệu bằng nút UPLOAD YOUR FILE có sẵn. Người chịu trách nhiệm tải lên được phân bổ tự động. Lúc này người dùng có thể đặt Thời lượng của nội dung. Sau đó, bật hoặc tắt tùy chọn Cho phép xem trước. Nếu người dùng bật tùy chọn này, bất kỳ ai cũng có thể truy cập khóa học. Người dùng không cần phải tham gia kênh để truy cập nội dung của khóa học. Cuối cùng, người dùng có tùy chọn Cho phép tải xuống. Bật tùy chọn này cho phép đối tượng học tải xuống nội dung của trang trình bày. Sau khi cung cấp đầy đủ các dữ liệu cần thiết, doanh nghiệp có thể lưu lại thông tin chi tiết bằng cách nhấp vào nút Lưu có sẵn. Hoặc loại bỏ nội dung đã tạo bằng cách chọn tùy chọn Hủy có sẵn.

Quay lại cửa sổ Nội dung, mời bạn đọc xem chế độ xem Pivot có sẵn. Hình ảnh của cửa sổ nội dung trong dạng xem Pivot được mô tả bên dưới. 

Hệ thống báo cáo trong phần mềm quản lý học tập X-MATE E-Learning | MATE

Chế độ xem Pivot mô tả dữ liệu ở định dạng bảng. Tại đây, doanh nghiệp cũng có thể tạo báo cáo theo các biện pháp khác nhau. Điều này có thể được thực hiện bằng cách chọn biểu tượng ĐO LƯỜNG có sẵn ở góc trên cùng bên trái của cửa sổ. Nếu chọn nút này, người dùng sẽ được mô tả bằng một menu thả xuống nơi mà có thể chọn các biện pháp khác nhau.

Hệ thống báo cáo trong phần mềm quản lý học tập X-MATE E-Learning | MATE

Ví dụ: Muốn tạo báo cáo dựa trên Số lượng Câu hỏi được thực hiện và Thời lượng của nội dung, doanh nghiệp có thể chọn các tùy chọn này từ menu thả xuống. Bây giờ cửa sổ hiển thị các biện pháp như trong hình bên dưới.

Hệ thống báo cáo trong phần mềm quản lý học tập X-MATE E-Learning | MATE

Bằng cách này, phía người dùng có thể tạo các báo cáo khác nhau. Ngoài ra, có thể chèn báo cáo tổng hợp của mình vào bảng tính bằng cách chọn nút CHÈN VÀO BẢNG TÍNH có sẵn. Để làm như vậy, người dùng có thể nhấp vào nút, sau đó sẽ được hiển thị với một cửa sổ bật lên như trong hình bên dưới.

Hệ thống báo cáo trong phần mềm quản lý học tập X-MATE E-Learning | MATE

Sau khi chọn bảng tính để chèn bảng tổng hợp, chọn nút XÁC NHẬN . Lúc này file excel sẽ có dạng như hình bên dưới.

Hệ thống báo cáo trong phần mềm quản lý học tập X-MATE E-Learning | MATE

Quay lại bảng Pivot, với các tùy chọn như Lật trục, Mở rộng tất cả sẽ cho phép báo cáo dữ liệu củ người dùng thể hiện trong các bảng đa chiều. Ngoài ra, người dùng có thể xem tùy chọn  Tải xuống XLSX . 

Ở phía trên là toàn bộ tính năng của hệ thống báo cáo và phân tích dữ liệu của menu Khóa học và Nội dung của nền tảng Học trực tuyến M-LMS. Nếu Quý khách hàng cần bất kỳ sự trợ giúp nào trong M-LMS, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất! 

                                                 

                                      LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI   ​


-----------------------

MATE Technology JSC - Transforming Together

Website: https://mate.com.vn/

 Hotline: 0981 632 626

 Address: 301 Nguyen Trai, Thanh Xuan Trung, Hanoi
trong M-LMS
Đăng nhập để viết bình luận